Regulamin


REGULAMIN PARKU LINOWEGO w JURACIE

1. Z parku linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców.

2. Park Linowy w Juracie czynny codziennie jest w godzinach 11.00 – 20.00

3. Osoby poniżej 12 roku życia mające nie mniej niż 120cm wzrostu mogą wejść na wysokość tylko pod opieką osoby dorosłej.

4. Korzystanie z Parku linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, wpisaniu się na Listę Wstępu Parku uiszczeniu opłaty (Cennik) oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym w Juracie.

5. Wejście na pierwszą platformę w Parku Linowy ma miejsce tylko i wyłącznie pod opieka instruktora.

6. Wejście do Parku Linowego następuję na własną odpowiedzialność, korzystający z parku zobowiązany jest we własnym zakresie ubezpieczyć się.

7. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą podpisać oświadczenie o następującej treści:
WSTĘP NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!
ZAKAZ WSTĘPU POD WPŁYWEM ALKOHOLU ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH!!!
SWOIM PODPISEM POTWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM PARKU LINOWEGO W JURACIE I ZOSTAŁEM POUCZONY O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYCH W PARKU LINOWYM , ZARÓWNO NA WYSOKOŚCI JAK I NA ZIEMI.

8. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz wstępu na teren Parku Linowego w Juracie.

9. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.

10. Osobom, które w trakcie przechodzenia systemów Parku zrezygnują z dalszej kontynuacji, nie będą zwracane koszty biletu.

11. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w parku.

12. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w „Parku Linowym” w Juracie:

a. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.

b. Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.

c. Osoby o długich włosach zobowiązane są do spięcia ich w kucyk lub schowania pod kask.

d. Po założeniu przez instruktora sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.

e. W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonża asekuracyjna wraz z karabinkami, kask oraz rękawice.

f. Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.

g. Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.

h. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty (spojrzenie kontrolne).

i. Podczas przeprawy przez Park Linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami idącego.

j. Po dojściu do platformy należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej.

k. Podczas przepinania się wolno w jednym momencie dotykać tylko jednego karabinka.

l. Do przepinania się można używać również pętli z liny stalowej oplecionej wokół drzewa.

l. Wpinając się do pętli wokół drzewa należy zwrócić uwagę na to, aby karabinek był wpięty zamkiem na zewnątrz (od drzewa).

ł. Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność wpięcia karabinków.

m. Podczas przechodzenia przez Park Linowy należy zachowywać się spokojnie, nie skakać po przeszkodach, nie biegać, nie hałasować.

n. Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.

o. Za niestosowanie się do poleceń instruktora i stwarzanie zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych grozi kara w wysokości 600PLN.

p. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego na terenie ośrodka PAN w Juracie nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.

r. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi parku.

  1. s.Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego.


13.  SKOK  TARZANA

 

Ze Skoku Tarzana mogą korzystać osoby do 100 kg wagi.

Skok Tarzana jest ekstremalną aktywnością do której korzystający  z niej muszą posiadać odpowiedni poziom rozwoju zdolności motorycznych i dojrzałości emocjonalnej.

Skok tarzana przeznaczony jest dla osób od 10 roku życia, chyba że instruktor postanowi inaczej ( za jednoznaczną zgodą rodzica).

Korzystający ze Skoku zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń instruktora.

W czasie oddawania Skoku istnieje możliwość doznania kontuzji wynikających z nie stosowania się do zaleceń instruktora.

W czasie Skoku nie żujemy gum, cukierków, nie posiadamy przedmiotów tj. Tel komórkowy, odtwarzacz mp3, zegarków.

Za rzeczy, które ulegną zniszczeniu w czasie skoku Park Linowy Ju- huu nie odpowiada.

Osobom, które w trakcie korzystania ze skoku zrezygnują z aktywności, nie będą zwracany koszt wstępu.

Osoby korzystające ze Skoku zobowiązane są do przestrzegania wszystkich  punktów regulaminu Parku Ju-huu.