Parki Ju-huu

logo

Regulamin

1. Z parku linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców.

2. Parki Linowe Juhuu pracują w nadmorskich miejscowościach (Juracie, Władysławowie, Dębkach, Jarosławcu oraz w Białogórze) codziennie przez całe wakacje w godzinach 11:00-20:00, poza tym okresem parki są zamknięte, park w Warszawie działa od 15 kwietnia w każdy weekend od godziny 11:00.

3. Osoby poniżej 10 roku życia mające nie mniej niż 120cm wzrostu mogą wejść na wysokość tylko pod opieką osoby dorosłej.

4. Korzystanie z Parku linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, wpisaniu się na Listę Wstępu Parku, uiszczeniu opłaty (Cennik) oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym.

5. Wejście na pierwszą platformę w Parku Linowy ma miejsce tylko i wyłącznie pod opieka instruktora.

6. Wejście do Parku Linowego następuję na własną odpowiedzialność, korzystający z parku zobowiązany jest we własnym zakresie ubezpieczyć się.

7. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą podpisać oświadczenie o następującej treści:
WSTĘP NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!
ZAKAZ WSTĘPU POD WPŁYWEM ALKOHOLU ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH!!!
SWOIM PODPISEM POTWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM PARKU LINOWEGO W JURACIE I ZOSTAŁEM POUCZONY O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYCH W PARKU LINOWYM , ZARÓWNO NA WYSOKOŚCI JAK I NA ZIEMI.

8. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz wstępu na teren Parku Linowego w Juracie.

9. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.

10. Osobom, które w trakcie przechodzenia systemów Parku zrezygnują z dalszej kontynuacji, nie będą zwracane koszty biletu.

11. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w parku.

12. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w „Parku Linowym”:

 a. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.

 b. Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.

 c. Osoby o długich włosach zobowiązane są do spięcia ich w kucyk lub schowania pod kask.

 d. Po założeniu przez instruktora sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.

 e. W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonża asekuracyjna wraz z karabinkami, kask oraz rękawiczki.

 f. Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.

 g. Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.

 h. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty (spojrzenie kontrolne).

 i. Podczas przeprawy przez Park Linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami idącego.

 j. Po dojściu do platformy należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej.

 k. Podczas przepinania się wolno w jednym momencie dotykać tylko jednego karabinka.

 l. Do przepinania się można używać również pętli z liny stalowej oplecionej wokół drzewa.

 ł. Wpinając się do pętli wokół drzewa należy zwrócić uwagę na to, aby karabinek był wpięty zamkiem na zewnątrz (od drzewa).

 m. Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność wpięcia karabinków.

 n. Podczas przechodzenia przez Park Linowy należy zachowywać się spokojnie, nie skakać po przeszkodach, nie biegać, nie hałasować.

 o. Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.

 p. Za niestosowanie się do poleceń instruktora i stwarzanie zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych grozi kara w wysokości 600PLN.

 r. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości
 stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.

 s. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi parku.

19. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego.